Oxonizer for Reaktor

Oxonizer for Reaktor


Oxonizer er en softsynth for Reaktor, med blant annet:

  • 3 oscillatorer
  • 3 stk. 4-pole filtre
  • Amplifier envelope (ADSR)
  • Filter envelope (ADSR)
  • Phaser, Flanger, Compressor, Reverb, Chorus og Delay
  • Equalizer
  • Inkluderer 64 høykvalitets presets


Systemkrav:

  • Mac eller Windows
  • Reaktor 5 eller høyere (fullversjon)


Skjermdump fra Oxonizer: